NEWS

PRI 2019

Date:2019/11/20-23

WELCOME TO

LONG DURABLE

MANAGEMENT PROJECTS

LONG DURABLE MACHINERY CO., LTD.

Tel : +886-5-595-5906~7

Fax : +886-5-595-5878
No.181, Linzi Rd, Linzi Li, Dounan Township, Yunlin County, 63048, Taiwan

E-mail : sales@longdurable.com.tw

Copyright © 2017 LONG DURABLE MACHINERY CO., LTD. | design by megaweb